• Przegląd teatralny "Strefy teatru"

  REGULAMIN PRZEGLĄDU TEATRALNEGO wieńczącego projekt „Strefy teatru” organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie     1.      Przegląd ma charakter powiatowy i adresowany jest do amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych ze szkół gimnazjalnych, liceów oraz placówek kultury.2.      Cele: prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych powiatu pruszkowskiego, inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej i wychowawczej  w grupach teatralnych, wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami i animatorami teatralnymi, rozwijanie wrażliwości estetycznej i wzbogacanie osobowości młodego człowieka poprzez edukację teatralną. 3.      Termin: 14.06.2014 godz.10.004.      W przeglądzie można zaprezentować dowolnie wybraną przez uczestników (forma i temat)  wypowiedź teatralną,  tzn.: teatr dramatyczny, muzyczny, monodram, pantomimę, kabaret.5.      Artystyczne propozycje nie podlegają ograniczeniom. Dopuszczalnymi formami będą zarówno spektakle autorskie, jak i adaptacje.6.      Każdy zespół może przedstawić tylko jeden spektakl w oparciu o własne elementy scenografii. Zespół ma maksymalnie 15 minut (łącznie) na montaż i demontaż scenografii. Czas trwania każdego spektaklu nie może przekroczyć 30 min..7.      Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest nadesłanie KARTY ZGŁOSZENIA do dnia 30 maja 2014 drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pocztową  (decyduje data stempla) na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. T. Kościuszki 41, 05-800 Pruszków.8.      Przegląd wpisuje się w projekt STREFY TEATRU i będzie odbywał się w ramach Biesiady Teatralnej (godz.10:00 – przegląd grup teatralnych, 13:00 -warsztaty teatralne, 16:00 - podsumowanie projektu „Strefy teatru” – nagrody i wyróżnienia).  INFORMACJE DODATKOWE: kategorie (wiekowe, rodzajowe) zostaną ustalone w zależności od zgłoszeń, wszyscy uczestnicy proszeni są o uczestniczenie we wszystkich prezentacjach celem wymiany doświadczeń, wymiary sceny: 11m x 4,60 m - scena nie posiada elementów (statywy, stelaże, itp.) przeznaczonych do instalacji  scenografii, organizator zapewnia proste elementy scenografii (krzesła, stoliki) po wcześniejszym uzgodnieniu, organizator nie pobiera akredytacji ani opłat wpisowych.   Read More
 • „Pippi Langstrumpf – dzisiaj”

  REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Pippi Langstrumpf – dzisiaj”     1.  Organizator:      Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie   2. Cel konkursu: prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki, zachęcanie do czytania literatury, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej, wymiana doświadczeń i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.   3.  Uczestnicy: dzieci ze szkół podstawowych powiatu pruszkowskiego   4.  Warunki konkursu: format prac dowolny technika dowolna ilość prac nadesłanych - maksymalnie do 10 prac z danej placówki, każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę, prace nadesłane na konkurs muszą być opisane na odwrocie: (imię i nazwisko autora, wiek, dokładny adres szkoły lub placówki ewentualnie adres             zamieszkania).   4.  Termin nadsyłania prac plastycznych : Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać  w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki, do dnia 22.05. 2015  na adres:              Młodzieżowy Dom Kultury              Ul. T. Kościuszki 41              05-840 Pruszków Na opakowaniu należy podać nazwę konkursu.   5.  Ocena prac: Komisja dokona oceny prac plastycznych, przyznając nagrody i kwalifikując prace  na wystawę w następujących kategoriach wiekowych:              klasy  0 –III              klasy  IV – VI   6.  Ogłoszenie wyników: Wyniki konkursu i  termin wręczenia nagród zostaną zamieszczone na stronie internetowej do 29.V.2015   7.  Uwagi: Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych. Przysłane prace przechodzą na własność organizatorów. Informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie: 22 758 81 28 Read More
 • 1
 • 2

XXI TURNIEJ RECYTATORSKI "FASCYNACJE"

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie serdecznie zaprasza młodzież i nauczycieli prowadzących do udziału w dwudziestej pierwszej edycji „Fascynacji”.

 

         Tegoroczny konkurs nosi tytuł: Humor i groteska w poezji i prozie”.

 1.      Harmonogram:

 

 • Eliminacje szkolne do 24 listopada 2017
 • Nadsyłanie zgłoszeń do 1 grudnia 2017
 • Eliminacje centralne w MDK – 6 grudnia 2017, godz. 10:00
 • Koncert laureatów – 9  grudnia 2017, godz. 16:00

 2.      Cele konkursu:

1. Upowszechnienie literatury humorystycznej polskiej i obcej

2. Rozwijanie uzdolnień twórczych i zdolności recytatorskich i aktorskich

3. Upowszechnienie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży  

3.      Zasady organizacyjne:

 • Turniej Recytatorski „Fascynacje” adresowany jest do uczniów w wieku 12 – 19 l. z powiatu pruszkowskiego
 • Młodzież przygotowuje do wykonania jeden utwór, który zaprezentuje na scenie
 • Osoby występujące mogą posłużyć się elementami kostiumów czy rekwizytów
 • Czas trwania występu nie powinien przekroczyć 12 minut
 • Szkoła po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych typuje do eliminacji centralnych  maksymalnie 3 osoby
 • Wszyscy uczestnicy eliminacji centralnych  otrzymują dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe
 •  Nauczyciele pracujący z młodzieżą otrzymują specjalne podziękowania, a szkoły dyplomy pamiątkowe
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie w ramach swojej działalności służy pomocą w doborze repertuaru
 • Zgłoszenia należy przesyłać na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Protokół eliminacji szkolnych do pobrania Pliki do pobrania:  protokół.docprotokół.pdf